top of page

תקשורת, דיבור, שפה וקול 
בשבילנו זה הכל!

לכל אחד חשוב להביע את עצמו באופן ברור בפני האחר.

לשם כך, עלינו להבין ולהביע שפה תקינה, להגות צלילים באופן ברור, להשמיע קול צלול ולדעת לתקשר בהתאם לסיטואציה החברתית. במידה ויש קושי באחת מיכולות אלו, אוכל לסייע בכך. עם שיתוף פעולה, מוטיבציה והתמדה , אני בטוחה שביחד ניצור שינוי!

 אני מטפלת בגישה טבעית, הוליסטית ודינאמית. בנוסף, אני בעלת הכשרה לטפל בשיטת פרומפט. 

אני מאמינה שהבסיס הטיפולי מושתת על יצירת מקום בטוח לביטוי עצמי. המקום הבטוח נוצר מתוך כבוד הדדי, אמון והבנה. במקום זה ניתן לחוות הצלחות גם לצד החולשות, תוך כדי העצמה רגשית והעלאת הביטחון העצמי.

bottom of page