top of page

חוסר שטף בגיל הרך

קשה לילד/ה לדבר באופן שוטף? חוששים שאולי מדובר בגמגום?
תופעת חוסר שטף בילדים נפוצה בגילאים 2-5 שנים.

 כ-20% מהילדים בגיל הרך יחוו חוסר שטף ואצל רובם, תופעה זו תחלוף.

לנו יש את היכולות לסייע לו/ לה להתמודד בתקופה זו!

הנחיות להורים להתמודדות עם חוסר שטף בגיל הרך:

 

  1. להיות רגועים. לזכור שזוהי תופעה אופיינית לשנות הילדות ולהשתדל להקרין רוגע אמיתי כלפי הילד.

  2. לחכות בסבלנות שהילד יסיים את דבריו ולא להשלים מילים או משפטים.

  3. להקשיב בקשב מלא, להתפנות מעיסוקים אחרים, ליצור קשר עין ולהקשיב בפנים נעימות. 

  4. להמעיט בשאלות ולהפחית את הרמת קושי (עדיף להציג שאלות סגורות מאשר שאלות פתוחות). 

  5. לדבר בקצב דיבור איטי, דיבור מהיר יכול ליצור לחץ כלפי המאזין.

  6. להתייחס לתוכן של המלל ולא לצורת הדיבור. (לא לומר לו לחזור שוב על דבריו או כיצד לומר). 

  7. לתת לילד המון חיזוקים חיובים כדי להעלות לו את הביטחון. 

  8. לחשוב על הסדר יום בבית, האם יש סיטואציות של התנהלות בלחץ זמן. לחץ כללי יכול להשפיע על השטף.

  9. לחשוב על נקודות חוזק ופעילויות משותפות שמצריכות פחות דיבור ( כגון: משחק עם כדור, צביעה בצבעי מים ועוד).

  10. ליצור מצבי שקט בשיחה, מצבי שתיקה מעודדים הפקה של דיבור.

אשמח לייעץ בכל שאלה ונושא 

bottom of page